Usługi

USG pierwszego trymestru ciąży - 12-13 tydzień ciąży

Specjalistyczne nieinwazyjne badanie prenatalne - TEST PAPP-A

Badanie ultrasonograficzne skorelowane z pobraniem od ciężarnej krwi celem oceny poziomu białka PAPP-A i wolnej podjednostki βhCG. Badanie USG służy wczesnej ocenie anatomii płodu, a dzięki uzupełnieniu go o badania biochemiczne możliwe jest szacowanie ryzyka nieprawidłowości chromosomalnych u płodu (w tym zespołu Downa).

Jaki jest cel badania?

Badanie ma na celu oszacowanie ryzyka wystąpienia wady chromosomów u płodu. Dzieci z zespołem Downa mogą urodzić się bez wykrytych wad morfologicznych widocznych w USG, dlatego współczesna ultrasonografia opiera się na szacowaniu ryzyka genetycznego na podstawie cech ultrasonograficznych oraz badań biochemicznych.

Kto powinien poddać się badaniu przesiewowemu i w jakim wieku pacjentka powinna się zdecydować na badanie?

Według rekomendacji czołowych światowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, wskazaniem do wykonania testu PAPP-A jest każda ciąża, bez względu na wiek ciężarnej.

Ryzyko chorób genetycznych płodu rośnie wraz z wiekiem ciężarnej, ale nie oznacza to, że młoda mama na pewno będzie posiadała zdrowe dziecko. Każda ciężarna, także młoda, musi liczyć się z prawdopodobieństwem urodzenia chorego dziecka.

Należy wiedzieć, że pomimo mniejszego ryzyka u kobiet młodszych, to właśnie w tej grupie wiekowej wartość bezwzględna urodzeń dzieci chorych jest większa. Wynika to oczywiście z faktu, iż zdecydowana większość porodów odbywa się przed 35 rokiem życia kobiety. Z drugiej strony kobiety powyżej 35 roku życia mają ogromną szansę na posiadanie zdrowego potomstwa. To wyjaśnia, dlaczego kryterium wieku nie powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu wskazań do przeprowadzenia badania.

Jakie informacje uzyskujemy dzięki badaniom?

Przy pomocy samego badania USG można wykryć ok. 70% ciąż obarczonych wadą genetyczną.

Stosując najlepsze testy przesiewowe (badanie USG połączone z badaniem krwi) można wykryć ok. 90% dzieci z zespołem Downa.

USG drugiego/trzeciego trymestru

Badania anatomii płodu wykonywane są co najmniej dwukrotnie w trakcie ciąży- około 20-22 oraz około 30 tygodnia ciąży. Ich prawidłowe przeprowadzenie pozwala na ocenę budowy zewnętrznej i wewnętrznej płodu. Wykonywane pomiary szacują masę oraz informują o symetrii wzrastania płodu.

Zarówno badanie „połówkowe” (20-22 tygodni ciąży), jak i badanie III trymestru (30-32 tygodni ciąży), powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi, wysokimi standardami i wytycznymi ustalonymi przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników przez lekarzy posiadających certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Towarzystwa.

Badanie obejmuje: ocenę położenia i anatomii płodu, umiejscowienia, struktury i dojrzałości łożyska, ilości wód płodowych, a także, w większej ciąży, przepływów w wybranych naczyniach u płodu.

Badanie USG w tym wieku ciąży nie służy ocenie wad chromosomalnych i rzadkich zespołów genetycznych, ale prawidłowo przeprowadzone może wykluczyć większość wad budowy płodu.

Sono-HSG

Badanie drożności jajowodów oraz ocena jamy macicy– histerosalpingografia kontrastowa wykorzystująca USG.

Badanie jest bezpieczne i stosunkowo mało inwazyjne. Nie wymaga stosowania promieniowania rentgenowskiego, a zastosowany kontrast nie wywołuje reakcji alergicznych i nie jest toksyczny dla gamet oraz zarodków. Bezpieczeństwo podania kontrastu w asyście ultrasonografii sprawia, że nie ma przeciwskazań do starania się o ciążę w cyklu, w którym przeprowadzono Sono-HSG.

Zabieg polega na zobrazowaniu przemieszczającego się kontrastu podawanego przez szyjkę macicy. Obserwacja przepływającego kontrastu pozwala wykryć patologie jamy macicy oraz jajowodów, które mogą być przyczyną niepłodności.

Badanie wymaga poprzedzającej konsultacji lekarskiej w celu określenia zakresu niezbędnych badań przygotowawczych.

Nieinwazyjne badanie prenatalne- test wykrywający wolne DNA płodowe we krwi matki- cffDNA

We krwi matki można prawie zawsze znaleźć DNA płodu (tzw. wolne płodowe DNA). Badanie wolnego DNA płodowego polega na jego analizie celem oceny ryzyka wystąpienia niektórych najczęściej spotykanych wad chromosomalnych płodu, takich jak: zespół Downa, Edwardsa, Patau, a także zespołu Turnera czy mikrodelecji.

Oprócz badania USG i testu PAPP-a testy badające wolne płodowe DNA są powszechnie stosowane na świecie. Charakteryzują się najwyższą czułością spośród testów nieinwazyjnych. Wykrywalność wad chromosomalnych przy użyciu wolnego DNA płodowego wynosi ok 99%.

Ponadto test ten umożliwia wczesne poznanie płci dziecka (wyłącznie za zgodą rodziców), co zwiększa atrakcyjność takiego badania.

Kolposkopia

Jest to badanie diagnostyczne ukierunkowane na wykrycie zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy, pochwy oraz okolic sromu. Badanie pozwala diagnozować zmiany przednowotworowe tzw. dysplazje, zmiany podejrzane o nowotworzenie, a także inne mniej groźne patologie budowy żeńskiego układu rozrodczego (nawracające infekcje, zmiany atroficzne).

Najczęstszym powodem skierowania na badanie kolposkopowe jest stwierdzenie nieprawidłowości w badanu cytologicznym.

Ważnym uzupełnieniem badania kolposkopowego są nowoczesne testy diagnostyczne dostępne w Koneczny Clinic. Badanie na obecność wirusów HPV (wymazy z szyjki macicy), badanie Cintec Plus (określające możliwość wystąpienia zmiany nowotworowej szyjki macicy) oraz badanie infekcji urogenitalnych (chlamydia, mycoplasma, uroplasma).

Mikrobiologia molekularna

Wykrywanie materiału genetycznego mikroorganizmów metodą techniki biologii molekularnej Real Time– PCR.

Cytologia płynna.

Badania w kierunku: obecności wirusów HPV, infekcji urogenitalnych: chlamydia, mycoplasma, ureoplasma.